Tài Liệu Ân Ái (2006)

Pinoy Kamasutra
Trạng Thái: Full HDThời Lượng: 62 phút ,
Tài Liệu Ân Ái

Quốc gia:

Diễn viên:

Xem Phim

Nội dung phim Tài Liệu Ân Ái


“Pinoy Kamasutra” là một thuật ngữ tiếng Tagalog (ngôn ngữ chính của Philippines) và có thể được dịch là “Kamasutra của người Philippines.” Kamasutra là một tài liệu cổ điển từ Ấn Độ, nói về các tư thế và kỹ thuật tình dục, nhằm cung cấp hướng dẫn và giáo dục về tình dục trong các mối quan hệ tình dục. Thuật ngữ “Pinoy Kamasutra” thường được sử dụng để chỉ các tài liệu, sách, hoặc video về tình dục và tư duy về tình dục trong bối cảnh người Philippines hoặc được thiết kế để phục vụ người Philippines. Nó có thể bao gồm các hướng dẫn về tình dục, tình yêu, và quan hệ tình dục trong văn hóa và ngữ cảnh của người Philippines.

Tags: , , , ,